Een goede samenwerking: iedereen weet wat daarvoor nodig is, maar het ook daadwerkelijk doen is andere koek. Dat vraagt bewuste aandacht en is telkens weer een leerproces.

Bouwreflectie faciliteert tijdens het werk zelf het leerproces van projectteams op het gebied van samenwerken op de bouwprojecten. Dat doen we door het geven van onafhankelijke feedback in de vergaderingen door reflectoren uit de eigen organisaties. On the job, met mensen uit de eigen praktijk. De kracht van ervarend leren: reflecteren op wat er gebeurt.

Teams worden daarmee bewust van hun gedrag, hun wijze van communiceren en het effect daarvan op de samenwerking. Om vervolgens samen te bedenken hoe het anders kan en wat daarvoor nodig is. Uiteraard met een focus op het resultaat. Kortom: leren van elkaar en met elkaar in een veilige omgeving.

Wat willen we bereiken? Een bouwbranche waarin samenwerken vanzelfsprekend is, mensen van elkaar leren, met elkaar topprestaties leveren waar we trots op zijn en plezier hebben in het werk.

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

06 - 5113 7116
of stuur een e-mail naar info@bouwreflectie.nl.

Bouwreflectie van Stichting naar Besloten Vennootschap

Na 13 jaar wordt Stichting Bouwreflectie opgeheven. Bouwreflectie is inmiddels op 110 projecten toegepast. De bouwwereld is mede door Bouwreflectie geholpen om stappen te zetten naar een betere samenwerking op projecten. Voor de toepassing van Bouwreflectie blijft het instrument beschikbaar via de besloten vennootschap “Bouwreflectie BV”.

Lees verder
Deel 1: Het instrument Bouwreflectie. Wat is het? Wat doen reflectoren?

Kiezen voor bouwreflectie betekent kiezen voor een instrument, waarmee de projectmanagers van de opdrachtgever en de opdrachtnemer op het bouwproject regelmatig de spiegel wordt voorgehouden door middel van het geven van feedback. Uniek aan bouwreflectie is dat de feedback wordt gegeven door zogenaamde reflectoren. Dat zijn collega’s van de projectmanagers.

Lees dit document
Deel 2: Onze leerervaringen met het toepassen van Bouwreflectie

De ervaringen die wij met Bouwreflectie op projecten hebben opgebouwd willen wij delen, want we zien met regelmaat bepaalde ‘cases’ terugkomen. Daarom deze ervaringen voor direct betrokkenen bij Bouwreflectie maar ook voor mensen die meer op afstand van Bouwreflectie staan en geïnteresseerd zijn.

Lees dit document
Deel 3: Toelichting op het proces Bouwreflectie

Hoe ziet het proces van Bouwreflectie er precies uit? Wanneer en hoe frequent komen de reflectoren en hoe vult de procesbegeleider zijn rol in? Wordt er periodiek geёvalueerd? Hoe bewaken we de kwaliteit van de feedback tijdens het proces? Hoeveel tijd kost het? Kiezen voor bouwreflectie betekent 1 jaar begeleiding door een team bestaande uit 2 reflectoren en 1 procesbegeleider.

Lees dit document
Deel 4: Profielschets reflector

Bouwreflectie zorgt voor een adequate training van de reflectoren waarbij het accent ligt op het waarnemen van houding, gedrag, samenwerking en communicatie en het geven van feedback aan de betrokken projectleiders en teamleden van de samenwerkende partijen.

Lees dit document
Deel 5: Projecten waar Bouwreflectie is toegepast
Lees dit document